Danske Sortkrudtsskytter

Høringssvar:

Høringssvar ; er kanselisprog der anvendes når man ønsker at give sin mening til kende for at påvirke den politiske beslutningsproces inden for en lang række områder.    (Bjarke.C)

Første skrivelse august 2009.
Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362 vedrørende Krav til
opbevaring Klassificering af eksplosiv august 2009

Bomm


Udkast til ændring af BEK362 Januar 2010
.
Høringssvar Sagsnr. 2009-5000-0174 udkast til
ændring af BEK362 Januar 2010

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilsg 4

Last updated: 2010-04-12   | Top of page|  ©2010 Company bc4web