Love og konkurrenceregler for Nordisk Mesterskab.  

Udformet af MLASC.

 Generelt  

  1. Nordisk Mesterskab skal, så vidt det er muligt, afholdes hvert år. Mesterskabet går på skift mellem de 4 medlemslande. Rækkefølgen er Danmark, Sverige, Finland og Norge.
  2. Ved hvert NM skal der afholdes et samrådsmøde. Mødet afholdes fredag aften kl.20.00.
  3. Sager vedrørende mesterskabet og konkurrenceregler skal behandles på mødet.
  4. Sager som medlemslandene ønsker at diskutere på samrådsmødet skal sendes skriftligt til sekretæren senest mindst 2 måneder før mødets skal afholdes. Sekretæren sender så sagerne til de respektive landes forbund.
  5. På mødet vælges en sekretær for at tidsrum af 2 år. Sekretæren har ikke stemmeret.
  6. Ordfører vælges for et tidsrum af 1 år. Ordføreren skal komme fra det land hvis tur det er at arrangere NM næste år.
  7. Indbydelsen til Nordisk Mesterskab skal udsendes fra arrangørlandet senest 1.november før konkurrencen.
  8. 2 måneder før hvert mesterskab skal hvert land sende følgende informationer til arrangørlandet: 2 personer til samrådsmøde (denne oplysning skal også sendes til sekretæren), 2 personer som skal være våbenkontrollanter og 2 personer til skivekontrol.

 

  Forside    Konkurrenceregler/prisuddeling       Konkurrenceklasser     Resultater     Rekorder