Love og konkurrenceregler for Nordisk Mesterskab.  

Udformet af MLASC.

Konkurrenceregler:

a.       MLAIC’s tekniske reglement gælder under Nordisk Mesterskab.  Der gælder følgende bestemmelser udover MLAIC’s reglement.

b.      Til NM skydes der både i original og replika klasser. Hvis antallet af skytter i en originalklasse er mindre end 5, eller repræsenterer færre end 3 nationer, overføres skytterne i en originalklasse til en tilsvarende replika klasse.

c.       Antallet af skytter i en klasse er ikke begrænset opad.

d.      For at en individuel klasse kan gennemføres skal der være mindst 5 deltagere som repræsenterer mindst 3 nationer.

e.       Ægtepar eller familiemedlemmer må bruge samme våben i samme klasse. Skal samme våben bruges mere end 1 gang i samme klasse, skal arrangøren gøres bekendt med dette på tilmeldingsblanketten.

f.        Skytter som skal deltage i holdkonkurrencer  skal være forhåndstilmeldte disse mindst 1 uge før konkurrencen. Det må kun stilles med 1 hold fra hver nation i de klasser hvor der skydes holdkonkurrence.

g.       Skal holdkonkurrencen gennemføres skal der være mindst 4 hold tilmeldt, og disse hold skal repræsentere mindst 2 nationer.

h.       Holdskydningerne kan skydes med replika og original våben blandet.

Prisuddeling:

  1. Alle deltagere ved NM skal have deltagerdiplom.
  2. Medaljer skal tildeles de 3 bedste skytter i hver klasse. Det samme gælder for de 3 bedste hold.
  3. Den bedste ¼ del i hver individuel klasse skal præmieres. Dog kan max. 20 skytter i en klasse få præmie.
  Generelt     Forside     Konkurrenceklasser     Resultater     Rekorder