Hent Ansøgning om blyhaglstilladelse til Westernskydning, på understående link.

http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2018/05/dskyu-blyhagl_formular_western.pdf

Skal udfyldes elektronisk – kun underskrift/dato i hånden. Husk antal stk. blyhaglspatroner.