Referat siden

Mail til forbundet: Forbundet  hvis du har relevant stof til denne side.
Nyhedssiden var blevet en kende for omfattende, derfor er den nu splittet den op.


2021

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 7. november 2021

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 25. september 2021

'

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 11. august 2021

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 9. juli 2021

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 16. juni 2021

Referat bestyerselsmøde 6-6-21

Referat repræsentantskabsmøde

Genladningskursus på Københavns Skyttecenter

2020

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 25. Oktober 2020

2019
Konklusionsreferat af hovedbestyrelsesmøde d. 16. juni 2019

2019
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 17. Marts 2019

2018
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 23. september 2018

2018

Konklusionsreferat fra Westernsektionensmøde d. 22. september 2018


2018

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS den 26.05.18

2018
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS den 24.04.18

2018

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS den 13.03.18


2018
Godkendt regnskab for 2017.

2018
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS Tirsdag, den 16.01.18

2017

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS Tirsdag, den 07.11.17
2017

Referat fra opstarts møde i Western gruppen den 29.10.2017.
2017

Referat fra ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde i DSS Tirsdag, den 29.08.17
2017

Referat fra hovedbestyrelsesmøde i DSS Tirsdag, den 01.08.2017
2017
Afholdt Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i DSS 29.06.2017
2017

Referat fra hovedbestyrelsesmøde i DSS Mandag, den 19.06.2017

2017
Referat fra hovedbestyrelsesmøde i DSS Tirsdag, den 6. juni 2017 kl. 11.00


2017
Referat af repræsentantskabsmøde for Danske Sortkrudtsskytter
Afholdt på Blommenslyst Kro, den 6. maj, 2017.


2017
Referat fra hovedbestyrelsesmøde i DSS 15. Maj, 2017

2017

Konklusionsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 21. April, 2017
Konklusionsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS 17. Marts, 2017Repræsentantskabsmødet d.6. maj, 2017,  kl.13 på Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst.


2016

Godkendt regnskab 2016.


2016

Konklusionsreferat Hovedbestyrelsesmøde i DS 30. November 2016
Konklusionsreferat Hovedbestyrelsesmøde i DS 2. marts 2016

Konklusionsreferat Hovedbestyrelsesmøde i DS 26. januar 2016
Konklusionsreferat Hovedbestyrelsesmøde i DS 10. oktober 2016-2
Konklusionsreferat Hovedbestyrelsesmøde i DS 28. juni 2016
Referat af repræsentantskabsmøde d. 7. maj 2016


2015

Konklusionsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde i DSS

23. november 2015, kl. 16:15


2015

Referat af repræsentantskabsmøde d. 30. maj 2015


2015

Referat Hovedbestyrelsesmøde i DSS
11. maj 2015, kl. 17.00


2015

Tillæg, fristen for Forbundsskydning forlænget.


2015

Konklusionsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde i DS 5 feb 2015.


Regnskab 2014

Godkendt regnskab 2014.


2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i DSS 4 sep 2014.


2014

Referat fra Reprensentantskabs møde 24.maj 2014


Godkendt Regnskabet for 2013. Klik HER


Regnskabet for året 2012


Referat fra Reprensentantskabs møde 11.maj 2013


2012

Referat fra Reprensentantskabs møde 12.maj 2012

MLAIC constitution and rules 2012

Regnskab 2011

 

2011

MLAIC newsletter 139 fra dec 2011

Regnskab for Danske Sortkrudtsskytter2010, se Krudtslam nr.4 2011 side 19

Referat fra Repræsentantskabsmødet 2011 Nyt navn i bestyrelsen Søren Poulsen blev valgt som sekretær

2010

MLAIC newsletter 138 fra 10. dec. 2010 og Minutes of Annual Delegates Meeting 15. aug. 2010

MLAIC newsletter 137 fra 20. juli 2010

Refereret fra Repræsentantskabsmødet 2010
, nye navne i Bestyrelsen er: Tony Richmond valgt som kasserer,
Claus Johansen valgt som bestyrelsesmedlem og Ulrik blev valgt som suppleant
. se mere under Bestyrelsen

Refereret fra Formødet 2010, drivmidler kl. 1.3 godkendes som et lovligt sortkrudt drivmiddel.
Nye regler vedr. drivmidler Kl. 1.3  gælende fra 1. juni 2010

MLAIC Nyhedsbrev nr. 136 Behandler indskærpelser i påklædning, remme, hansker og sko ved konkuranceskydning.

Samlede Høringssvar udkast til ændring af BEK362


2009

Notits: Danmarke bedste Svendsen

Referat af hovedbestyrelsesmøde De Danske Sortkrudtskytter afholdt på Hotel Storebælt, Nyborg d. 03.06.2009.

 Til stede:

Formand,                          Kurt Kjær

Næstformand,           Jens Westermann

Bestyrelsesmedlem,       Michael Hannibalsen

Bestyrelsesmedlem,       Jan Birkemose ( referent )

 Dagsorden/ beslutning.

 1.         Konstituering af næstformand

            Jens Westermann blev enstemmigt valgt som næstformand.

2.                 Sortkrudtsagen

            Sortkrudtsagen blev drøftet.

            Der er enighed om at give udvalget frie hænder for handlinger indenfor

            rammerne fra Repræsentantskabsmødet i Nyborg d. 02.05.2009 

3.         Ankesag

            Anken blev gennemgået. Hovedbestyrelsen og Lovudvalget fandt ingen                   fejl i VSSs behandling af sagen, hvorfor anken afvises. 

            Da formand Kurt Kjær er part i ankesagen,  deltog han ikke i afgørelsen.

 4.        Henvendelse fra  Reenactors.

            Det blev besluttet at starte samarbejde med Reenactors

 5.        Bestyrelsesopgaver.

            Blev på grund af tidsnød ikke drøftet.

 6.        Eventuelt.

            Blev på grund af tidsnød ikke drøftet.

 7.        Fastsættelse af næste møde.

            Oplæget til dato for næste hovedbestyrelsesmøde er 12.09.2009

 


Repræsentantskabsmøde 020509 i Nyborg.  

Formøde, konklusionsreferat:  

Jørgens Andersen forelagde bestyrelsens oplæg til formødet, hvorefter Poul Due orienterede vedr. forskellige typer sortkrudts erstatninger, samt hans egne erfaringer i den forbindelse.

 Konklusion:

 -          fængkrudt på samme tilladelse, som til indkøb af fænghætter.

-          Bestyrelsen arbejder ud fra en strategi om, at både sortkrudt og erstatningsdrivmidler kan anvendes

-          At få ændret bekendtgørelsens ordlyd mht. røgsvagt krudt og sortkrudt til at krudt benævnes som drivmidler, kat. 1.1 og 1.3.

 Repræsentantskabsmøde:

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Claus Johansen fra Kjøbenhavnske. Valgt. Valgt af referent: Kenneth Astrup. Stemmetællere: Rolf Anholm og Henrik Elmer.

Dirigenten fastslog indledningsvis, at mødet var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning. Vedlagt.

Spørgsmål fra deltager vedr. det ophørte udvalg vedr. Sortkrudt. Jørgen Andersen forklarede om hændelsesforløbet.

En repræsentant ønskede et centralt sted for alle formænd, hvortil de kunne rette henvendelse ved tvivlsspørgsmål af varierende art. Pågældende bad Jørgen Andersen uddybe risikoen vedr. ”den politiske vej”.

Beretningen godkendt.

Redaktørens beretning.

Bo Herbst forklarede, at det i fremtiden vil koste 25 kr. (kostprisen) at få ekstra numre af Krudtslam. Fra salen blev der ytret ønske om at få tilsendt lister med hvem der reelt modtager bladet, idet foreningerne ikke er klar over, om der er tidl. medlemmer der stadig modtager bladet.

Palle Mallinger mente, at det ville bebyrde Bryan Mallinger voldsomt.

I øvrigt stor ros til bladet for indhold og kvalitet.

 Lovudvalg.

 Henrik Elmer forklarede kort om de sager, som lovudvalget havde behandlet, bl.a. anvendelse af sigtekikkert og juniormedlemmer.

 Sportsudvalg

 Kurt Kjær oplyste, at Henrik Pedersen havde overtaget Uberti cuppen sidste år, og at han var villig til at fortsætte. Stor tak til hovedsponsor Leo Nielsen fra Aalborg Våbenhandel.

Der var afsat kr. 15.000.- til støtte for deltagelse i Nordisk Mesterskab. 18 danske skytter deltog.

 På sidste ”Captains meeting” havde Kurt løftet problematikken vedr. den stigende alder blandt skytterne. Flere spændende skydninger kunne måske tiltrække de unge, men der var ikke tid til dette til det ordinære mesterskab, så evt. skal der afsættes en ekstra weekend.

 Rolf Anholm mente, at de lokale foreninger må gøre mere for at tiltrække unge mennesker, der kan føre sporten videre.

 Sportsudvalget var i øvrigt altid åbne for gode forslag og ideer.

 3.

 Regnskab.

 Palle gennemgik regnskabet. Vedlagt.

 Godkendt.

 4.

 Budget.

 Palle gennemgik budgettet.

 Godkendt.

 5.

 Indkomne forslag

 . ”Fænghætter skal være fabriksfremstillede og af korrekt type. Kun fabriksfremstillet sortkrudt må

anvendes”

 Til nyt punkt 2, som lyder:

”Fænghætter skal være fabriksfremstillede og af korrekt type. Kun fabriksfremstillet drivmidler

(krudt), fremstillet til anvendelse i sortkrudtsvåben, må anvendes”

 Forslaget vedtaget, dog med korrektion af, at det pt. ikke kan falde ind under MLAICs reglement.

 6.  Kontingent til forbundet blev fastholdt på nuværende niveau

 7. Valg.

Valg til bestyrelsen:

Jørgen Andersen foreslog Kurt Kjær som formand. Valgt.

Jens Westermann og Jan Birkemose villige til genvalg. Genvalgt.

Michael Hannibalsen valgt som nyt medlem i bestyrelsen.

Kurt Kjær oplyste, at bestyrelsen vil konsolidere sig med en næstformand ved førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Valg til MLAIC

 Kurt Kjær valgt og hertil oplyste han, at evt. deltagere i EM og VM repræsenterede DK, så man sparede rejseudgifterne.

 9.  Sportsudvalg:

 Henrik Pedersen, Søren Poulsen og Tony Redmond valgt.

 10.

 Revisorer genvalgt.

 11.

 Eventuelt.

 Ingen forslag tilgået. Der var forespørgsel fra salen vedr. emner fra sidste år, der ikke var blevet behandlet af bestyrelsen. Herunder skytter under 12 år

 Kurt Kjær beklagede dette, og lovede, at han ville forsøge at informere bedre om verserende sager.

 Mødet blev afsluttet kl. 1545.