viser den levende historie om Dansk Landsoldaterliv i gamle dage.

Oplev de spændende perioder i Danmarks militære kulturhistorie.  

Et møde med en nutidig genskabt historisk virkelighed, vil for mange gæster til museumsdage og andre kulturelle arrangementer være en meget stor oplevelse.

Sjællandske Historiske Artillerie og Feltcorps kan efter aftale engageres til historiske mindedage, museumsdage, byjubilæer, flaghejsninger ved stævner, samt private festligheder.      

At se historien levendegjort med aktører iført de gamle farverige uniformer fra det nittende århundrede vil bidrage til at give ethvert arrangement et usædvanligt og farverigt islæt.  

Corpset har genskabt disse perioder af Danmarks militære historie med aktører iklædt historisk korrekte uniformer og udrustning.  

Uniformerne er nøjagtigt udført efter de originale gamle  mønstre, ligesom al udrustning – feltflasker, tornystre, brødposer og selv snapseflasken er nøjagtigt kopieret efter de originale stykker.  

Alle våben, geværer, sabler og bajonetter der anvendes har været i brug i vore krige. Geværerne er forladevåben der lades med det gamle sortkrudt.  

Alle aktiviteter udformes individuelt, afhængig af ønsker og arrangementets karakter.

Med de originale forladegeværer kan der vises eksercits og  afgives salutskydning.

Endvidere kan der saluteres med forladekanoner, ladet med rigtigt sortkrudt.

I tilslutning til arrangementer kan der aftales udstilling af våben og soldaterudrustning.

Ved større arrangementer kan der oprettes lejr med de gamle soldatertelte, madlavning over bål efter madam Mangors kogebog for soldater i felten, og alle de øvrige gøremål som påhvilede soldaterne på feltfod i gamle dage.

Hovedområderne for Sjællandske Historiske Artillerie og Feltcorps er Englandskrigene 1801 – 1807, Treårskrigen 1848 – 1851 og krigen i 1864.

Medlemmernes deltagelse bygger på frivillig medvirken. Medlemmerne bekoster selv uniformer og våben.

Alle håndvåben, geværer og blankvåben er originale museumsstykker, og er medlemmernes personlige eje.

Ved arrangementer med salutskydning skal der forinden indhentes tilladelse hos det stedlige politi.

Her følger lidt billeder fra nogle af de arrangementer, vi har medvirket i, klik på billederne hvis du vil se dem i forstørrelse:

Vores kanon.

Foto: Bryan Mallinger

Kanon i tåge.

Foto: Kari Hald

Snak med publikum

Foto: Kari Hald

 

 

Geværsalut

Foto: Kari Hald

Fra Nordisk Mesterskab i sortkrudtskydning 2002 afholdt i København.

Foto: Per Nordendorf

Indvielse af kanoner i Nyborg

Parade

Foto: Palle Mallinger

Kanon og soldater

Foto: Palle Mallinger

Hvilken er mon min?

Foto: Palle Mallinger

Om Sjællandske Historiske Artillerie og Feltcorps  

Foreningen er stiftet i 1996 som samlingssted for medlemmer der har det danske militære liv i krig og fred som interesse.  

Foreningens formål er gennem foreningsarrangementer, at vise et levende billede af livet for den danske landsoldat i det nittende århundrede.

Ønske og aftale om Corpsets medvirken ved arrangementer bedes rettet til:

Sjællandske Frivillige Corps

Sjællandske historiske artillerie og feltcorps

 ved formand:

Jørgen Skov Jørgensen

Skolemarken 16

4160 Herlufmagle

Tlf. 55 50 18 64

E-mail: Jørgen Skov Jørgensen

Sidst opdateret: 21.maj 2006