Henvisning til lovgivning og regler vedrørende:

Skydevåben og Blankvåben

Hermed en kort orientering for sortkrudtsskytter og andet godtfolk. Der er ikke tale om en gennemgang af våbenloven. Juridiske spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet, eller tage kontakt til våbenkontoret i den politikreds, hvor man bor. Spørgsmål i mere våbenteknisk karakter kan rettes til politiets Kriminalteknisk Afdeling.

 

 

Henvisning  Internetadresser:

 

De danske love, her kan man bare søge i de forskellige kategorier. våben, trafik sprængstof, ulovlige barnevogne, og alt det andet.

Den fulde ordlyd af lovtekster kan hentes på https://www.retsinformation.dk

Søg på den konkrete lovtekst eller foretag generel søgning på f.eks. ”våbenlov”. Eller ”våbenloven”

 

 

Våben loven kan ligeså findes på:

 

Dansk Skytte Unions hjemmeside http://www.skytteunion.dk under ”Våbenregistrering”.

De Danske Skytteforeningers hjemmeside http://www.skytten.dk under ”værd at vide”.

 

 

Ansøgninger til våben mm:

 

På politiets hjemmeside www.politi.dk kan man under punktet Borgerservice / Blanketter finde de fleste af de blanketter, der bruges på våbenkontorerne. Her tænkes bl.a. på ansøgninger om våbenpas , tilladelse til våbensamling, tilladelse til import / eksport, tilladelse til at lade ammunition mm.

 

Alle blanketter fra Skytteforeningernes Våbenregistrering SKV, vejledning m.m.

Dansk Skytte Unions hjemmeside http://www.skytteunion.dk under ”Våbenregistrering”

De Danske Skytteforeningers hjemmeside http://www.skytten.dk under SKV våbenregistrering”

 

MVH.

Lov-udvalget og Mikael M.Hannibalsen.    den 6.marts 2012