Generalforsamling Danish Western Shooters


24.8.2019
Selinevej 5, KSC.

1. Valg af dirigent + referent.
    a. Martin (Blackhand Jailer) valgt til dirigent.
    b. Mie (One Classy Dame) valgt til referent.

2. Formandens beretning:
    a . Formanden fortæller om de nye skydeleder regler og om RO2.
    b. PLØK: Matthew og Jan har et møde med DSkyU i september ang. Pløk i våben, hvor de vil diskutere omstændighederne.
    c. Webside: Der er søgt penge til ny webside, det blev et nej. Nuværende webmaster har sagt nej til at fortsætte, derfor har vi fået en ny webmaster, John Nielsen, ny og forbedret side er under opbygning.
    d. Flere stævner med dansk deltagelse: Der har i år været mange flotte placeringer til danske skytter, både i Europa og USA. Maja (Bloody Mary) som var med Blackhand Jailer til End og Trail (VM) i USA, og hjembragte flotte resultater, Bloody Mary #2 Junior Girl. Til EM, Bloody Mary vandt WB Shootout, Ladies WB og var #2 Cowgirl. Matthew blev nr. 2 til EM (Days og Truth DOT) Capt. Wildbeard blev nr. 2 Senior og Jeb Wickett nr. 5 i Wrangler, Jack Mountain nr. 5 i Senior Traditionel WB og Dr. Zablamo blev nr. 6 i sin klasse. Stort tillykke med de flotte placeringer og formanden opfordrer til at flere deltager i både Skandinavien, Europa og USA. Blackhand Jailer fortæller herefter om turen til USA, har en masse gode råd om forberedelser, praktiske ting man skal være forberedt på, og har man spørgsmål så kontakt ham.


3. Indkomne forslag:
    a. Bestyrelsen foreslår at DWS skal have egen økonomi, kassér bliver udpeget senere på mødet. Forslaget vedtages med stort flertal.
    b. Bestyrelsen anbefaler et årligt gebyr for opretholdelse af licenskort, gebyret bliver 50 kr. vedtaget med stort flertal.
    c. Plainsman: der arbejdes på at få gange i Plainsman som sidematch til stævner,
    d. Wild Bunch: Afventer svar fra JM, bestyrelsen knokler for at få justitsministeriet til at se på sagen, ligeledes drøftes forskellige justeringer som ligger indenfor det tilladte pt, det besluttes enstemmigt at bestyrelsen fortsætter deres arbejde for at få haglgevær til Wild Bunch godkendt.
    e. Andre forslag:


4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år):
    Martin Ladov FYN (Blackhand Jailer) stiller op (GODKENDT)
    Søren Bull VJYL. stiller op (GODKENDT)
    Andre der stiller op: Poul ØJYL (Colonel Leadbottom) GODKENDT
    Suppleant for 1 år: Shaky Nick GODKENDT

5. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters repræsentantskabsmøde.
    a. Matthew stiller op, GODKENDT
    b. Andre der stiller op ?

6. EVT.:
    a. DM + NM i Danmark næste år, der er foreløbig foreslået uge 30. således at det ligger 2 uger før EM (DOT) som er i uge 32. Copenhagen Cowboys byder ind på at lægge faciliteter til, der opfordres til at opgaver i forbindelse med DM/NM bliver fordelt på flere klubber så alle danske klubber er med til afholdelsen af DM/NM. Såsom sidematches, præmieskydning osv. Nærmere info følger.
    b. Der efterspørges en fælleskalender til invitationer til stævner da alle ikke er på Facebook, så er der en del invitationer til stævner som ikke bliver set, der vil bliver arbejdet på en fælleskalender på den nye hjemmeside, og indtil da brug fælleskalenderen for Danish Western shooters Facebook, og del med jeres klubber på deres sider så alle bliver inviteret i god tid.


Tak for et godt møde, yehhaaaaw !!

DWS bestyrelsen