Medlemsforeninger

Copenhagen Cowboys
Lollanske Sortkrudtsskytter
Ribe Sortkrudtskytter
Sejs- Svejbæk Sortkrudtsskytter
Slesvigske Sortkrudtsskytter
Søfælde Sortkrudtsskytter
Thy Sortkrudt
Tåstrup Sortkrudtsskytter
Østjyske Sortkrudtskytter
De Fyenske Sortkrudtsskytter
Djurske Sortkrudtsskytter
Frederikshavns Sortkrudtsskytter
Funder og Omegn sortkrudtskytter
Hardsyssels Sortkrudt